Harresa dhe permiresimi i memories

/Harresa dhe permiresimi i memories