Opinion: Një menyre e re për të luftuar abuzimin me opiumin

Ndërsa vendi ballafaqohet me epideminë e abuzimit me opium, komunitetet [...]